top of page

תנאים והגבלות ("תנאים")

עדכון אחרון: 10 בספטמבר 2017

אנא קרא תנאי שירות אלה ("תנאים", "תנאים והגבלות") בעיון לפני השימוש באתר http://kinamon.co ("השירות") המופעל על ידי Kinamon Catering ("אנחנו", "אנחנו", או " שלנו").

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים בהסכמתך לתנאים אלה ועמידתם בהם. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה או שימוש בשירות אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מהתנאים, אינך רשאי לגשת לשירות. התנאים וההגבלות נוצרו על ידי עדכון תנאים עבור קייטרינג קינמון.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת קינמון קייטרינג.

לקייטרינג קינמון אין שליטה ואינה נוטלת אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי כלשהם. בנוסף, אתה מאשר ומסכים שקייטרינג קינמון לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם שימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאלה הזמינים או דרך אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

חוק מסדיר

תנאים אלה ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל, ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק שלו.

הכישלון שלנו באכיפת זכות או הוראה כלשהי בתנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיקבע כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינינו לגבי השירות שלנו, והם מחליפים ומחליפים כל הסכמים קודמים שעשויים להיות בינינו לגבי השירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, ננסה להודיע לפחות 60 יום לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מהו שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר שהתיקונים הללו נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אנא הפסק להשתמש בשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר.

bottom of page